Anton Petrič

Opis

Anton Petrič je svoje bogate delovne izkušnje začel pridobivati v podjetju Trimo Trebnje, kariero pa nadaljeval v podjetju TPV d.o.o. iz Novega mesta, kjer je trenutno zaposlen kot direktor direkcije Sistemi vodenja. Vodil je več projektov v avtomobilski industriji ter opravljal različne strokovne in vodstvene naloge.

G. Petrič je tudi predsednik sekcije za kakovost in inovativnost pri GZDBK, dolgoletni ocenjevalec in predsednik razsodniške skupine za Priznanje RS za poslovno odličnost, vodilni presojevalec sistemov vodenja ISO 9001 ter presojevalec za ISO/TS 16949, ISO 14001 in OHSAS 18001.

Predavanj: