Dan kakovosti 2012

Sistemski pristop pri obvladovanju rabe energije

  • Gregor Simonič, Simon Klinc, Rajko Pirnat
  • april 2012