Dan kakovosti 2013

Pozdravna beseda

  • Tomaž Verbnik, Bureau Veritas
  • april 2013