Dan kakovosti 2017

Izazovi upravljanja kreativnosti i inovacija

  • Dr. Velimir Srića
  • april 2017