Edvard Slaček

Opis

Edvard Slaček, univerzitetni inženir metalurgije, je svojo poklicno pot začel v Impolu leta 1977 kot pripravnik. Poslovne izkušnje je nabiral v procesu programa predelave aluminija in aluminijevih zlitin na področju tehnologije, razvoja, vodenja sistema kakovosti in tehnične podpore procesov. Danes je glavni izvršni direktor družbe Impol 2000 d.d.

Predavanj: