Miran Gašper

Opis

je svojo kariero začel v Krki Novoterm in jo nadaljeval v Akripolu Trebnje, kjer si je začrtal profesionalno pot na področju kakovosti. Leta 1989 se je preselil v Avstralijo, kjer je dokončal študij materialne tehnologije in bil zaposlen kot projektni vodja v raziskovalnem centru COMALCO. Pri projektih se je srečeval tako s sistemi kakovosti, kot tudi s sistemi varovanja poklicnega zdravja. Leta 1994 je v Avstraliji opravil izpit za zunanjega presojevalca na področju sistemov kakovosti. Po vrnitvi v Slovenijo se je zaposlil v Krki Tovarni zdravil, v sektorju za upravljanje kakovosti in pričel kot presojevalec sodelovati z Bureau Veritas.

Danes kot vodilni presojevalec za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 izvaja presoje ter tečaje za notranje in vodilne presojevalce.

Predavanj: