Udeleženec

Iskrena hvala vodstvu podjetja, organizatorjem in vsem predavateljem za predstavitev (prireditev). Želim vam uspešno delo še naprej. Se vidimo v letu 2013!

By: peter / 17. maj 2012

Napišite svoje mnenje:

make sure you have javascript enabled or clear this field: