Dan kakovosti 2012

Pozdravna beseda

  • Tomaž Verbnik, Bureau Veritas
  • april 2012