Dan kakovosti 2015

Upravljanje rizicima. Ili bolje - upravljanje prilikama!

  • Dejan Grahovac
  • april 2015