Dan kakovosti 2017

Pozdravna beseda

  • Tomaž Verbnik, Bureau Veritas
  • April 2017